Wypożyczalnia – zasady wynajmu

Poznaj podstawowe informacje

1. Ceny podane na stronie www.ed-group.pl dotyczą wynajmu 1 szt produktu do 24h.

2. Jeśli chcesz wycenić samodzielnie zamówienie, skorzystaj z ‘koszyka’ dostępnego w zakładce ‘WYPOŻYCZALNIA MEBLI’ na stronie www.ed-group.pl, podając ilość potrzebnych produktów. Pamiętaj jednak, że… pkt.3

3. Jesteśmy elastyczni, dlatego podane na stronie www ceny nie są “sztywne”.

Przykładowo: w przypadku wynajmu większej ilości krzeseł, cena spada. Ustalamy też indywidualnie stawki, gdy wynajem trwa dłużej niż 24h.

4. W przypadku regularnych zamówień udzielamy RABATÓW.

5. Oferujemy usługę transportową i dostarczamy zamówione meble pod wskazany adres. Po wcześniejszym umówieniu, można je również odebrać osobiście.

6. Jesteśmy elastyczni w przypadku ustalenia godziny i dnia dostawy. Realizujemy zamówienia 7 dni w tygodniu.

7. Dostarczamy zamówienia na terenie całego kraju, indywidualnie ustalając z Zamawiającym koszty transportu.

8. Wiele modeli mebli z oferty to oryginalne produkty, które można wypożyczyć wyłącznie u nas.

9. Dbamy o czystość i odpowiedni transport mebli.

10. Oferta dostępna na stronie może się sezonowo zmieniać. Dlatego jeśli potrzebujesz indywidualnych rozwiązań lub dodatkowego wyposażenia, dekoracji, których nie znalazłeś na stronie – skontaktuj się z nami. Bardzo możliwe, że uda się nam spełnić Twoje prośby.

11. Współpracujemy z dekoratorami, florystkami, drukarniami, firmami produkującymi materiały reklamowe, a nasze doświadczenie płynie z organizacji eventów – powiedz nam czego potrzebujesz, a my doradzimy, podzielimy się kontaktem lub zrealizujemy kompleksowo Twoje zlecenie.

Zobacz, jak łatwo jest wypożyczyć nasze meble:

1. Wypełnij formularz kontaktowy dostępny w zakładce ‘KONTAKT’ na stronie www.ed-group.pl lub napisz do nas e-mail: design@ed-group.pl i podaj podstawowe informacje:

• termin wypożyczenia (dokładna data) oraz czas wynajmu (np. 24h)
• rodzaj mebli oraz ich ilość
• miejsce ewentualnej dostawy,
• imię, nazwisko i numer telefonu,
• dane firmy / osoby prywatnej.

Sprawdzimy dostępność mebli i prześlemy ofertę z indywidualnie wycenionym kosztem transportu.

2. Jeśli chcesz wycenić samodzielnie zamówienie, skorzystaj z ‘koszyka’ dostępnego w zakładce ‘WYPOŻYCZALNIA MEBLI’ przy każdym produkcie, na stronie www.ed-group.pl, podając ilość produktów, którymi jesteś zainteresowany.
Pamiętaj jednak, że jesteśmy elastyczni, dlatego podane na stronie www ceny nie są “sztywne”, a koszty transportu wyceniamy indywidulanie w zależności od odległości oraz wielkości zamówienia (ustalamy wówczas ilość i rodzaj auta, który zostanie wykorzystany do transportu danego zamówienia).

Organizacyjne warunki wynajmu:

1. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wynajęte meble i sprzęt w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu).

2. Zamawiający odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego (ED Group), również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z Zamawiającym oraz związane z działaniem sił natury.

3. Ewentualne uszkodzenia mebli i sprzętów są określane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (ED Group). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawianej Zamawiającemu i obejmującej koszty naprawy lub gdy ta okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu.

4. Zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań technicznych występujących na miejscu montażu wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie Zamawiającego.

5. Wynajmujący (ED Group) oferuje wykonanie oględzin technicznych miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie.

6. Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmu, ewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble eventowe, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie Zamawiającego.

7. Jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt z zakresu ochrony osobistej (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie Zamawiającego lub po uprzednim uzgodnieniu z wynajmującym – zapewnione przez Wynajmującego.

8. Wynajmujący (ED Group) ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym produktom przed lub po imprezie w celach reklamowych. Fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z Zamawiającym.

9. Przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)

10. Wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i sprzętów oraz jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

11. Odbiór mebli i sprzętów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (ED Group) i Zamawiającego, który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń

12. Opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem indywidulanej kary lub kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty.

13. Nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego za zwrot towaru z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności Zamawiającego za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia.

14. Zmiana ustalonych warunków dostawy mebli eventowych i wyposażenia dokonana przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i dlatego może skutkować naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka jako niemożliwa do wykonania nie jest uwzględniana.

15. Zmiana ustalonych warunków odbioru przedmiotu wynajmu przez zamawiającego polegająca np. na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli pozostawianych w innym budynku lub na oddalonym terenie) wiąże się z dopłatą ustalaną indywidualnie przez wynajmującego.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.